The B-Force  Float like a butterfly, sting like a bee.
 

Boksen als lichaamsoefening

Het boksen als lichaamsoefening legt het accent op de bokstraining, die om haar totale karakter gewaardeerd wordt. Het zal natuurlijk bovenal beoefend worden door hen die daarvoor lichamelijk en geestelijk het meest geschikt zijn. Bij het boksen immers is het hele lichaam in actie, er wordt veel spierarbeid verricht, hetgeen een intensivering betekent van het zenuwstelsel, de ademhaling en de bloedsomloop. Bovendien moeten het skelet en de organen een grote belasting kunnen opbrengen. Door bokstraining treedt een vergroting van het fysiologisch prestatievermogen op.

Dit is één van de redenen dat zoveel recreatiesporters in deze tijd, kiezen voor de bokssport. Opgemerkt dient hierbij te worden dat de bokssport niet bij uitstek geschikt is voor krachtpatsers. Integendeel, iedereen (dit geldt ook voor vrouwen) kan leren boksen. Boksen is een spel van methodisch vechten, waarbij aanwezige krachten doelmatig moeten worden gebruikt. Iemand die snel en beweeglijk is heeft veel voordeel op iemand die alleen maar groot en sterk is. Het maken van punten is in de wedstrijdsport  wordt meer gewaardeerd, dan het als een wildeman in het rond slaan zonder doel te treffen. Dit kan wel spectaculair kan zijn, maar onzuivere stoten komen niet in aanmerking voor waardering. Ook een harde stoot heeft een gelijke waardering ten opzichte van een zachte stoot, het raken telt, niet de kracht.

Wij bieden het boksen aan voor zowel de recreant (no contact) als wedstrijdbokser (full contact).